Kainuun mittaustekniikan osaaminen ottaa uuden askeleen – Measurepolis sulautui osaksi Kajaanin Ammattikorkeakoulua

Kajaanin pitkäjänteinen panostaminen mittaustekniikan ja teknologialähtöisen liiketoiminnan kehittämiseen otti uuden askeleen, kun Measurepolis Development Oy sulautui 1.8.2016 alkaen osaksi Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:tä.

Fuusiossa tavoitellaan paitsi kaupungin konsernirakenteen yksinkertaistamista, myös ennen kaikkea vahvistuvaa kansallista ja kansainvälistä vaikuttavuutta teknologiaosaamisen kehittämisessä ja uudistamisessa. Fuusiossa Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n valitsemat strategiset kehityksen painopisteet saavat tuekseen vahvaa toimialaosaamista Measurepoliksen tärkeimmiltä toimialoilta biotaloudesta, teollisuus-, ympäristö- ja yhdyskuntavesien käsittelystä sekä kaivannaisteollisuuden ympäristönhallinnasta. Samalla yhdistämme voimavaroja uusiin teknologiaratkaisuihin tähtäävien kansallisten ja kansainvälisten kehityshankkeiden ja niistä syntyvien liiketoimintaketjujen vauhdittamisessa.

Measurepolis Development Oy:n henkilöstö siirtyi kokonaisuudessaan Kajaanin ammattikorkeakoulun TKI-palvelujen työntekijöiksi vahvistamaan tutkimuslaitoksista koostuvaa CEMIS-yhteisöä. Työtilat löytyvät jatkossa KAMK Oy:n kampukselta Vimpelinlaaksosta ja sähköpostiosoitteet muuttuvat muotoon etunimi.sukunimi@kamk.fi.

Measurepolis Development is merging with Kajaani University of Applied Sciences (KUAS = KAMK in Finnish

These two parties have joined together, starting from August 1st, 2016, in order to strengthen the role and operations of CEMIS (Centre for Measurement and Information Systems). Please check: http://www.cemis.fi/in-english/front-page

All the Measurepolis operations and projects will continue as earlier. Outi, Jouni, Petri, Eine and Irma are now found from their Email addresses firstname.lastname@kamk.fi.


Measurepolis Development Oy

on Kajaanin kaupungin omistama mittaus- ja tietojärjestelmiin erikoistunut teknologian ja liiketoiminnan kehitysyhtiö, jonka tavoitteena on luoda yhteistyökumppaneilleen kannattavaa liiketoimintaa. Kehitysyhtiö valmistelee ja hallinnoi toimialaan liittyviä alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä TKI-projekteja ja kehittämisohjelmia. Yhtiön pääasiallisia asiakkaita ovat mittaus- ja tietojärjestelmäalalla toimivat yritykset ja tutkimuslaitokset. Yhtiön päätavoitteena on uuden liiketoiminnan synnyttäminen mittaus-ja tietojärjestelmäalalla.

Palvelut


Analytiikka-, mittaus- ja monitorointitarpeiden selvittäminen.


Demonstraatio- ja pilottijärjestelyt.

Teknologiakartoitukset ja -validoinnit. State-of-the art selvitykset.

Alan liiketoimintaketjujen muodostaminen.

VESI

Vedensaannin turvallisuus ja laatuvarmuus: WATER-M

YMPÄRISTÖ

CLIC Innovation Oy

CLIC

BIOENERGIA

Tulevaisuuden kestävät bioenergiaratkaisut: BEST -tutkimusohjelma.